Polisi Privasi

NOTIS PRIVASI
Kemas kini terakhir pada 24 November 2021

Terima kasih kerana memilih untuk menjadi sebahagian daripada komuniti kami di Digital Syndicate (“Syarikat","we","us","kami“). Kami komited untuk melindungi maklumat peribadi anda dan hak privasi anda. Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai notis privasi ini, atau amalan kami berkaitan dengan maklumat peribadi anda, sila hubungi kami di cnfthub@digitalsyndicate.io.
Apabila anda melawati laman web kami lovelacemarketplace.io ("tapak web“), dan secara umumnya, gunakan mana-mana perkhidmatan kami ("Perkhidmatan“, yang termasuk Laman Web), kami menghargai anda mempercayai kami dengan maklumat peribadi anda. Kami mengambil serius tentang privasi anda. Dalam notis privasi ini, kami berusaha untuk menerangkan kepada anda dengan cara yang paling jelas tentang maklumat yang kami kumpulkan, cara kami menggunakannya dan hak yang anda ada berhubung dengannya. Kami harap anda mengambil sedikit masa untuk membacanya dengan teliti, kerana ia penting. Jika terdapat sebarang terma dalam notis privasi ini yang anda tidak bersetuju, sila hentikan penggunaan Perkhidmatan kami dengan serta-merta.
Notis privasi ini digunakan untuk semua maklumat yang dikumpul melalui Perkhidmatan kami (yang, seperti yang diterangkan di atas, termasuk Laman Web kami), serta, sebarang perkhidmatan, jualan, pemasaran atau acara yang berkaitan.
Sila baca notis privasi ini dengan teliti kerana akan membantu anda memahami apa yang kami lakukan dengan maklumat yang kami kumpulkan.
KANDUNGAN
1. APAKAH MAKLUMAT YANG KAMI KUMPUL?2. BAGAIMANAKAH KAMI MENGGUNAKAN MAKLUMAT ANDA?3. ADAKAH MAKLUMAT ANDA DIKONGSI DENGAN SESIAPA?4. ADAKAH KITA MENGGUNAKAN COOKIES DAN TEKNOLOGI PENGESAN LAIN?5. APAKAH KEDUDUKAN KAMI TERHADAP LAMAN WEB PIHAK KETIGA?6. BERAPA LAMA KAMI MENYIMPAN MAKLUMAT ANDA?7. BAGAIMANAKAH KAMI MENJAGA MAKLUMAT ANDA SELAMAT?8. ADAKAH KAMI MENGUMPUL MAKLUMAT DARIPADA BAWAH BAWAH?9. APAKAH HAK PRIVASI ANDA?10. KAWALAN UNTUK CIRI JANGAN JEJAK11. ADAKAH PENDUDUK CALIFORNIA MEMPUNYAI HAK PRIVASI TERTENTU?12. ADAKAH KAMI MEMBUAT KEMASKINI KEPADA NOTIS INI?13. BAGAIMANAKAH ANDA BOLEH MENGHUBUNGI KAMI MENGENAI NOTIS INI?14. BAGAIMANAKAH ANDA BOLEH MENYEMAK, MENGEMASKINI ATAU MEMADAMKAN DATA YANG KAMI KUMPUL DARIPADA ANDA?

1. APA MAKLUMAT YANG KAMI Kumpulkan?
Maklumat peribadi yang anda dedahkan kepada kami
Dalam Pendek: Kami mengumpul maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami.
Kami mengumpul maklumat peribadi yang anda berikan secara sukarela kepada kami apabila anda mendaftar di Laman Web, menyatakan minat untuk mendapatkan maklumat tentang kami atau produk dan Perkhidmatan kami, apabila anda mengambil bahagian dalam aktiviti di Laman Web (seperti dengan menghantar mesej dalam forum dalam talian kami atau menyertai pertandingan, peraduan atau hadiah) atau sebaliknya apabila anda menghubungi kami.
Maklumat peribadi yang kami kumpulkan bergantung pada konteks interaksi anda dengan kami dan Laman Web, pilihan yang anda buat dan produk serta ciri yang anda gunakan. Maklumat peribadi yang kami kumpulkan mungkin termasuk yang berikut:
Maklumat Peribadi yang Diberikan oleh Anda. Kami mengumpul nama; nombor telefon; alamat e-mel; nama pengguna; kata laluan; pilihan kenalan; dan maklumat lain yang serupa.
Semua maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami mestilah benar, lengkap dan tepat, dan anda mesti memberitahu kami mengenai sebarang perubahan pada maklumat peribadi tersebut.
Maklumat dikumpulkan secara automatik
Dalam Pendek: Beberapa maklumat - seperti alamat Protokol Internet (IP) dan / atau ciri penyemak imbas dan peranti anda - dikumpulkan secara automatik semasa anda mengunjungi kami tapak web.
Kami mengumpul maklumat tertentu secara automatik apabila anda melawati, menggunakan atau menavigasi Laman Web. Maklumat ini tidak mendedahkan identiti khusus anda (seperti nama atau maklumat hubungan anda) tetapi mungkin termasuk maklumat peranti dan penggunaan, seperti alamat IP anda, ciri penyemak imbas dan peranti, sistem pengendalian, pilihan bahasa, URL rujukan, nama peranti, negara, lokasi , maklumat tentang bagaimana dan bila anda menggunakan Laman Web kami dan maklumat teknikal lain. Maklumat ini diperlukan terutamanya untuk mengekalkan keselamatan dan operasi Laman Web kami, dan untuk tujuan analisis dan pelaporan dalaman kami.
Seperti banyak perniagaan, kami juga mengumpulkan maklumat melalui kuki dan teknologi serupa.
Maklumat yang kami kumpulkan merangkumi:

 • Data Log dan Penggunaan. Data log dan penggunaan ialah maklumat berkaitan perkhidmatan, diagnostik, penggunaan dan prestasi yang dikumpul secara automatik oleh pelayan kami apabila anda mengakses atau menggunakan Laman Web kami dan yang kami rekodkan dalam fail log. Bergantung pada cara anda berinteraksi dengan kami, data log ini mungkin termasuk alamat IP anda, maklumat peranti, jenis penyemak imbas dan tetapan serta maklumat tentang aktiviti anda dalam Laman Web (seperti cap tarikh/masa yang dikaitkan dengan penggunaan anda, halaman dan fail yang dilihat, carian dan tindakan lain yang anda ambil seperti ciri yang anda gunakan), maklumat acara peranti (seperti aktiviti sistem, laporan ralat (kadang-kadang dipanggil 'crash dumps') dan tetapan perkakasan).
 • Data Peranti. Kami mengumpul data peranti seperti maklumat tentang komputer, telefon, tablet atau peranti lain yang anda gunakan untuk mengakses Laman Web. Bergantung pada peranti yang digunakan, data peranti ini mungkin termasuk maklumat seperti alamat IP anda (atau pelayan proksi), nombor pengenalan peranti dan aplikasi, lokasi, jenis penyemak imbas, model perkakasan pembekal perkhidmatan Internet dan/atau pembawa mudah alih, sistem pengendalian dan konfigurasi sistem maklumat.
 • Data Lokasi. Kami mengumpul data lokasi seperti maklumat tentang lokasi peranti anda, yang boleh sama ada tepat atau tidak tepat. Berapa banyak maklumat yang kami kumpul bergantung pada jenis dan tetapan peranti yang anda gunakan untuk mengakses Laman Web. Sebagai contoh, kami mungkin menggunakan GPS dan teknologi lain untuk mengumpul data geolokasi yang memberitahu kami lokasi semasa anda (berdasarkan alamat IP anda). Anda boleh menarik diri daripada membenarkan kami mengumpul maklumat ini sama ada dengan menolak akses kepada maklumat tersebut atau dengan melumpuhkan tetapan Lokasi anda pada peranti anda. Walau bagaimanapun, ambil perhatian, jika anda memilih untuk menarik diri, anda mungkin tidak dapat menggunakan aspek tertentu Perkhidmatan.

2. BAGAIMANA KAMI MENGGUNAKAN MAKLUMAT ANDA?
Dalam Pendek: Kami memproses maklumat anda untuk tujuan berdasarkan kepentingan perniagaan yang sah, pemenuhan kontrak kami dengan anda, pematuhan dengan kewajiban undang-undang kami, dan / atau persetujuan anda.
Kami menggunakan maklumat peribadi yang dikumpul melalui Laman Web kami untuk pelbagai tujuan perniagaan yang diterangkan di bawah. Kami memproses maklumat peribadi anda untuk tujuan ini dengan bergantung pada kepentingan perniagaan kami yang sah, untuk memeterai atau melaksanakan kontrak dengan anda, dengan persetujuan anda, dan/atau untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami. Kami menunjukkan alasan pemprosesan khusus yang kami harapkan di sebelah setiap tujuan yang disenaraikan di bawah.
Kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan atau terima:

 • Untuk memudahkan proses membuat akaun dan proses log masuk. Jika anda memilih untuk memautkan akaun anda dengan kami ke akaun pihak ketiga (seperti akaun Google atau Facebook anda), kami menggunakan maklumat yang anda benarkan kami kumpulkan daripada pihak ketiga tersebut untuk memudahkan penciptaan akaun dan proses log masuk untuk prestasi kontrak.
 • Untuk menghantar testimoni. Kami menyiarkan testimoni di Laman Web kami yang mungkin mengandungi maklumat peribadi. Sebelum menyiarkan testimoni, kami akan mendapatkan persetujuan anda untuk menggunakan nama anda dan kandungan testimoni tersebut. Jika anda ingin mengemas kini, atau memadamkan testimoni anda, sila hubungi kami di cnfthub@digitalsyndicate.io dan pastikan anda memasukkan nama, lokasi testimoni dan maklumat hubungan anda.
 • Mohon maklum balas. Kami mungkin menggunakan maklumat anda untuk meminta maklum balas dan menghubungi anda tentang penggunaan Laman Web kami oleh anda.
 • Untuk membolehkan komunikasi pengguna-ke-pengguna. Kami mungkin menggunakan maklumat anda untuk membolehkan komunikasi pengguna dengan pengguna dengan persetujuan setiap pengguna.
 • Untuk mengurus akaun pengguna. Kami mungkin menggunakan maklumat anda untuk tujuan mengurus akaun kami dan memastikannya berfungsi.
 • Untuk menghantar maklumat pentadbiran kepada anda. Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk mengirimi anda produk, perkhidmatan dan maklumat ciri baru dan / atau maklumat mengenai perubahan pada terma, syarat, dan polisi kami.
 • Untuk melindungi Perkhidmatan kami. Kami mungkin menggunakan maklumat anda sebagai sebahagian daripada usaha kami untuk memastikan Laman Web kami selamat dan terjamin (contohnya, untuk pemantauan dan pencegahan penipuan).
 • Untuk menguatkuasakan terma, syarat dan dasar kami untuk tujuan perniagaan, untuk mematuhi syarat undang-undang dan peraturan atau berkaitan dengan kontrak kami.
 • Untuk menjawab permintaan undang-undang dan mencegah bahaya. Sekiranya kami menerima panggilan pengadilan atau permintaan undang-undang lain, kami mungkin perlu memeriksa data yang kami simpan untuk menentukan cara bertindak balas.

3. AKAN MAKLUMAT ANDA DIKONGSI DENGAN SIAPA?
Dalam Pendek: Kami hanya berkongsi maklumat dengan persetujuan anda, untuk mematuhi undang-undang, untuk memberi anda perkhidmatan, untuk melindungi hak anda, atau untuk memenuhi kewajiban perniagaan.
Kami mungkin memproses atau membagikan data anda yang kami simpan berdasarkan asas undang-undang berikut:

 • Persetujuan: Kami mungkin memproses data anda sekiranya anda telah memberi kami persetujuan khusus untuk menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan tertentu.
 • Minat yang sah: Kami mungkin memproses data anda apabila diperlukan untuk mencapai kepentingan perniagaan kami yang sah.
 • Pelaksanaan Kontrak: Di mana kami telah menandatangani kontrak dengan anda, kami mungkin memproses maklumat peribadi anda untuk memenuhi syarat kontrak kami.
 • Kewajipan Undang-undang: Kami mungkin mendedahkan maklumat anda di mana kami diwajibkan untuk melakukannya untuk mematuhi undang-undang, permintaan pemerintah, proses kehakiman, perintah pengadilan, atau proses hukum yang berlaku, seperti menanggapi perintah pengadilan atau panggilan pengadilan (termasuk sebagai tindak balas kepada pihak berkuasa awam untuk memenuhi syarat keselamatan negara atau penguatkuasaan undang-undang).
 • Minat Penting: Kami mungkin mendedahkan maklumat anda di mana kami yakin perlu untuk menyiasat, mencegah, atau mengambil tindakan mengenai kemungkinan pelanggaran dasar kami, disyaki penipuan, situasi yang melibatkan potensi ancaman terhadap keselamatan mana-mana orang dan aktiviti haram, atau sebagai bukti dalam proses pengadilan kita terlibat.

Lebih khusus lagi, kami mungkin perlu memproses data anda atau berkongsi maklumat peribadi anda dalam situasi berikut:

 • Pemindahan Perniagaan. Kami mungkin berkongsi atau memindahkan maklumat anda sehubungan dengan, atau semasa rundingan, penggabungan, penjualan aset syarikat, pembiayaan, atau pemerolehan semua atau sebahagian perniagaan kami kepada syarikat lain.
 • API Platform Peta Google. Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan API Platform Peta Google tertentu (cth, API Peta Google, API Tempat). Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Dasar Privasi Google, sila rujuk ini pautan.
 • Ahli gabungan. Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan ahli gabungan kami, dalam hal ini kami akan memerlukan ahli gabungan tersebut untuk menghormati notis privasi ini. Ahli gabungan termasuk syarikat induk kami dan mana-mana anak syarikat, rakan kongsi usaha sama atau syarikat lain yang kami kawal atau yang berada di bawah kawalan bersama kami.
 • Rakan Perniagaan. Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan rakan perniagaan kami untuk menawarkan produk, perkhidmatan atau promosi tertentu kepada anda.

4. ADAKAH KAMI MENGGUNAKAN COOKIES DAN TEKNOLOGI LATIHAN LAIN?
Dalam Pendek: Kami mungkin menggunakan kuki dan teknologi penjejakan lain untuk mengumpulkan dan menyimpan maklumat anda.
Kami mungkin menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa (seperti suar web dan piksel) untuk mengakses atau menyimpan maklumat. Maklumat khusus tentang cara kami menggunakan teknologi tersebut dan cara anda boleh menolak kuki tertentu dinyatakan dalam Notis Kuki kami. 5. APAKAH KENDIRI KITA DI LAMAN WEB PIHAK KETIGA?
Dalam Pendek: Kami tidak bertanggungjawab untuk keselamatan maklumat yang anda kongsi dengan penyedia pihak ketiga yang beriklan, tetapi tidak berafiliasi dengan, Laman web kami.
Laman web ini mungkin mengandungi iklan daripada pihak ketiga yang tidak bergabung dengan kami dan yang mungkin memaut ke laman web lain, perkhidmatan dalam talian atau aplikasi mudah alih. Kami tidak dapat menjamin keselamatan dan privasi data yang anda berikan kepada mana-mana pihak ketiga. Sebarang data yang dikumpul oleh pihak ketiga tidak dilindungi oleh notis privasi ini. Kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan atau privasi dan amalan keselamatan dan dasar mana-mana pihak ketiga, termasuk tapak web, perkhidmatan atau aplikasi lain yang mungkin dipautkan ke atau daripada Laman Web. Anda harus menyemak dasar pihak ketiga tersebut dan menghubungi mereka secara langsung untuk menjawab soalan anda.
6. BAGAIMANA PANJANG KITA MENJAGA MAKLUMAT ANDA?
Dalam Pendek: Kami menyimpan maklumat anda selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang digariskan dalam notis privasi ini kecuali jika dikehendaki oleh undang-undang.
Kami hanya akan menyimpan maklumat peribadi anda selagi ia perlu untuk tujuan yang dinyatakan dalam notis privasi ini, melainkan tempoh pengekalan yang lebih lama diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang (seperti cukai, perakaunan atau keperluan undang-undang lain). Tiada tujuan dalam notis ini memerlukan kami menyimpan maklumat peribadi anda lebih lama daripada tempoh masa pengguna mempunyai akaun dengan kami.
Apabila kami tidak mempunyai perniagaan yang sah, kami tidak perlu memproses maklumat peribadi anda, kami akan menghapus atau menganonimkan maklumat tersebut, atau, jika ini tidak mungkin (contohnya, kerana maklumat peribadi anda telah disimpan dalam arkib sandaran), maka kami akan dengan selamat menyimpan maklumat peribadi anda dan mengasingkannya dari proses selanjutnya sehingga penghapusan mungkin dilakukan.
7. BAGAIMANA KAMI MENJAGA MAKLUMAT ANDA SELAMAT?
Dalam Pendek: Kami bertujuan untuk melindungi maklumat peribadi anda melalui sistem langkah-langkah keselamatan organisasi dan teknikal.
Kami telah melaksanakan langkah keselamatan teknikal dan organisasi yang sesuai yang direka bentuk untuk melindungi keselamatan sebarang maklumat peribadi yang kami proses. Walau bagaimanapun, walaupun terdapat perlindungan dan usaha kami untuk melindungi maklumat anda, tiada penghantaran elektronik melalui Internet atau teknologi storan maklumat boleh dijamin 100% selamat, jadi kami tidak boleh menjanjikan atau menjamin bahawa penggodam, penjenayah siber atau pihak ketiga yang tidak dibenarkan tidak akan mampu mengalahkan keselamatan kami, dan mengumpul, mengakses, mencuri atau mengubah suai maklumat anda secara tidak wajar. Walaupun kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi maklumat peribadi anda, penghantaran maklumat peribadi ke dan dari Laman Web kami adalah atas risiko anda sendiri. Anda hanya perlu mengakses Laman Web dalam persekitaran yang selamat.
8. ADAKAH KAMI MENGUMPUL MAKLUMAT DARI BELIA?
Dalam Pendek: Kami tidak sengaja mengumpulkan data dari atau memasarkan kepada kanak-kanak di bawah 18 tahun.
Kami tidak secara sengaja meminta data daripada atau memasarkan kepada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Dengan menggunakan Laman Web, anda menyatakan bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau bahawa anda adalah ibu bapa atau penjaga kanak-kanak di bawah umur tersebut dan bersetuju dengan penggunaan Tapak Web oleh tanggungan bawah umur tersebut. Jika kami mengetahui bahawa maklumat peribadi daripada pengguna berumur kurang daripada 18 tahun telah dikumpul, kami akan menyahaktifkan akaun dan mengambil langkah yang munasabah untuk memadamkan data tersebut dengan segera daripada rekod kami. Jika anda mengetahui tentang sebarang data yang mungkin kami kumpulkan daripada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun, sila hubungi kami di cnfthub@digitalsyndicate.io.
9. APAKAH HAK PRIVASI ANDA?
Dalam Pendek: Di sesetengah wilayah, seperti Kawasan Ekonomi Eropah (EEA) dan United Kingdom (UK), anda mempunyai hak yang membolehkan anda mengakses dan mengawal maklumat peribadi anda dengan lebih baik. Anda boleh menyemak, menukar atau menamatkan akaun anda pada bila-bila masa.
Di sesetengah wilayah (seperti EEA dan UK), anda mempunyai hak tertentu di bawah undang-undang perlindungan data yang berkenaan. Ini mungkin termasuk hak (i) untuk meminta akses dan mendapatkan salinan maklumat peribadi anda, (ii) untuk meminta pembetulan atau pemadaman; (iii) untuk menyekat pemprosesan maklumat peribadi anda; dan (iv) jika berkenaan, kepada kemudahalihan data. Dalam keadaan tertentu, anda juga mungkin mempunyai hak untuk membantah pemprosesan maklumat peribadi anda. Untuk membuat permintaan sedemikian, sila gunakan butiran kenalan disediakan di bawah. Kami akan mempertimbangkan dan bertindak atas permintaan apa pun sesuai dengan undang-undang perlindungan data yang berlaku.
Jika kami bergantung pada persetujuan anda untuk memproses maklumat peribadi anda, anda mempunyai hak untuk menarik balik kebenaran anda pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa ini tidak akan menjejaskan kesahihan pemprosesan sebelum pengeluarannya, dan ia juga tidak akan menjejaskan pemprosesan maklumat peribadi anda yang dijalankan dengan bergantung pada alasan pemprosesan yang sah selain daripada persetujuan. Jika anda seorang pemastautin di EEA atau UK dan anda percaya kami memproses maklumat peribadi anda secara tidak sah, anda juga berhak untuk mengadu kepada pihak berkuasa penyeliaan perlindungan data tempatan anda. Anda boleh mendapatkan butiran hubungan mereka di sini: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
Sekiranya anda tinggal di Switzerland, maklumat hubungan pihak berkuasa perlindungan data boleh didapati di sini: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.
Jika anda mempunyai soalan atau komen tentang hak privasi anda, anda boleh menghantar e-mel kepada kami di cnfthub@digitalsyndicate.io.
Maklumat Akaun
Sekiranya anda pada bila-bila masa ingin menyemak atau mengubah maklumat dalam akaun anda atau menghentikan akaun anda, anda boleh:

 • Log masuk ke tetapan akaun anda dan kemas kini akaun pengguna anda.

Atas permintaan anda untuk menamatkan akaun anda, kami akan menyahaktifkan atau memadamkan akaun dan maklumat anda daripada pangkalan data aktif kami. Walau bagaimanapun, kami mungkin menyimpan beberapa maklumat dalam fail kami untuk mengelakkan penipuan, menyelesaikan masalah, membantu dengan sebarang penyiasatan, menguatkuasakan Terma Penggunaan kami dan/atau mematuhi keperluan undang-undang yang berkenaan.
Kuki dan teknologi serupa: Kebanyakan pelayar web ditetapkan untuk menerima kuki secara lalai. Jika anda mahu, anda biasanya boleh memilih untuk menetapkan penyemak imbas anda untuk mengalih keluar kuki dan menolak kuki. Jika anda memilih untuk mengalih keluar kuki atau menolak kuki, ini boleh menjejaskan ciri atau perkhidmatan tertentu Tapak Web kami. Untuk menarik diri daripada pengiklanan berdasarkan minat oleh pengiklan pada lawatan Laman Web kami http://www.aboutads.info/choices/.
Menyisih daripada pemasaran e-mel: Anda boleh berhenti melanggan senarai e-mel pemasaran kami pada bila-bila masa dengan mengklik pada pautan nyahlanggan dalam e-mel yang kami hantar atau dengan menghubungi kami menggunakan butiran yang disediakan di bawah. Anda kemudiannya akan dialih keluar daripada senarai e-mel pemasaran — walau bagaimanapun, kami mungkin masih berkomunikasi dengan anda, contohnya untuk menghantar e-mel berkaitan perkhidmatan kepada anda yang diperlukan untuk pentadbiran dan penggunaan akaun anda, untuk membalas permintaan perkhidmatan atau untuk yang lain. tujuan bukan pemasaran. Untuk memilih keluar, anda boleh:

 • Akses tetapan akaun anda dan kemas kini pilihan anda.

10. KAWALAN UNTUK CIRI-CIRI JANGAN-JALANKAN
Sebilangan besar penyemak imbas web dan beberapa sistem operasi mudah alih dan aplikasi mudah alih merangkumi ciri atau pengaturan Do-Not-Track (“DNT”) yang dapat anda aktifkan untuk memberi isyarat mengenai pilihan privasi anda agar tidak memantau dan mengumpulkan data mengenai aktiviti penyemakan imbas dalam talian anda. Pada tahap ini belum ada standard teknologi yang seragam untuk mengenali dan melaksanakan isyarat DNT yang belum selesai. Oleh itu, kami tidak memberi respons kepada isyarat penyemak imbas DNT atau mekanisme lain yang secara automatik menyampaikan pilihan anda agar tidak dijejaki secara dalam talian. Sekiranya standard untuk pelacakan dalam talian diadopsi yang mesti kita ikuti pada masa akan datang, kami akan memberitahu anda mengenai praktik tersebut dalam versi pemberitahuan privasi yang disemak semula.
11. ADAKAH Kediaman CALIFORNIA MEMPUNYAI HAK PRIVASI KHUSUS?
Dalam Pendek: Ya, jika anda adalah penduduk California, anda diberikan hak khusus mengenai akses ke maklumat peribadi anda.
Seksyen Kod Sivil California 1798.83, yang juga dikenali sebagai undang-undang "Shine The Light", membenarkan pengguna kami yang penduduk California meminta dan mendapatkan dari kami, sekali setahun dan secara percuma, maklumat mengenai kategori maklumat peribadi (jika ada) kami didedahkan kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran langsung dan nama dan alamat semua pihak ketiga yang mana kami berkongsi maklumat peribadi pada tahun kalendar sebelum ini. Jika anda adalah pemastautin California dan ingin membuat permintaan sedemikian, sila serahkan permintaan anda secara bertulis kepada kami menggunakan maklumat hubungan yang diberikan di bawah.
Jika anda berumur di bawah 18 tahun, tinggal di California, dan mempunyai akaun berdaftar dengan Laman Web, anda mempunyai hak untuk meminta pengalihan keluar data yang tidak diingini yang anda siarkan secara terbuka di Laman Web. Untuk meminta pengalihan keluar data sedemikian, sila hubungi kami menggunakan maklumat hubungan yang diberikan di bawah, dan sertakan alamat e-mel yang dikaitkan dengan akaun anda dan penyata bahawa anda tinggal di California. Kami akan memastikan data tidak dipaparkan secara terbuka di Laman Web, tetapi harap maklum bahawa data itu mungkin tidak dialih keluar sepenuhnya atau menyeluruh daripada semua sistem kami (cth sandaran, dsb.).
Notis Privasi CCPA
Kod Peraturan California mentakrifkan "penduduk" sebagai:
(1) setiap individu yang berada di Negeri California untuk selain daripada tujuan sementara atau sementara dan(2) setiap individu yang bermastautin di Negeri California yang berada di luar Negeri California untuk tujuan sementara atau sementara
Semua individu lain ditakrifkan sebagai "bukan pemastautin."
Jika takrifan "pemastautin" ini terpakai kepada anda, kami mesti mematuhi hak dan kewajipan tertentu mengenai maklumat peribadi anda.
Apakah kategori maklumat peribadi yang kami kumpulkan?
Kami telah mengumpulkan kategori maklumat peribadi berikut dalam dua belas (12) bulan yang lalu:

kategori Contoh Dikumpulkan
A. Pengecam Butiran hubungan, seperti nama sebenar, alias, alamat pos, telefon atau nombor hubungan mudah alih, pengecam peribadi unik, pengecam dalam talian, alamat Protokol Internet, alamat e-mel dan nama akaun TIDAK
B. Kategori maklumat peribadi yang disenaraikan dalam statut Rekod Pelanggan California Nama, maklumat hubungan, pendidikan, pekerjaan, sejarah pekerjaan dan maklumat kewangan YA
C. Ciri klasifikasi yang dilindungi di bawah undang-undang California atau persekutuan Jantina dan tarikh lahir TIDAK
D. Maklumat komersial Maklumat transaksi, sejarah pembelian, butiran kewangan dan maklumat pembayaran TIDAK
E. Maklumat biometrik Cap jari dan cap suara TIDAK
F. Internet atau aktiviti rangkaian lain yang serupa Sejarah penyemakan imbas, sejarah carian, tingkah laku dalam talian, data minat dan interaksi dengan tapak web, aplikasi, sistem dan iklan kami dan lain-lain TIDAK
G. Data geolokasi Lokasi peranti TIDAK
H. Maklumat audio, elektronik, visual, haba, penciuman atau serupa Imej dan rakaman audio, video atau panggilan yang dibuat berkaitan dengan aktiviti perniagaan kami TIDAK
I. Maklumat profesional atau berkaitan pekerjaan Butiran hubungan perniagaan untuk memberikan anda perkhidmatan kami di peringkat perniagaan, jawatan serta sejarah kerja dan kelayakan profesional jika anda memohon pekerjaan dengan kami TIDAK
J. Maklumat Pendidikan Rekod pelajar dan maklumat direktori TIDAK
K. Inferens yang diambil daripada maklumat peribadi yang lain Inferens yang diambil daripada mana-mana maklumat peribadi yang dikumpul yang disenaraikan di atas untuk membuat profil atau ringkasan tentang, sebagai contoh, keutamaan dan ciri individu TIDAK

Kami juga mungkin mengumpul maklumat peribadi lain di luar kategori ini apabila anda berinteraksi dengan kami secara bersemuka, dalam talian, atau melalui telefon atau mel dalam konteks:

 • Menerima bantuan melalui saluran sokongan pelanggan kami;
 • Penyertaan dalam tinjauan atau peraduan pelanggan; dan
 • Kemudahan dalam penyampaian Perkhidmatan kami dan untuk menjawab pertanyaan anda.

Bagaimanakah kami menggunakan dan berkongsi maklumat peribadi anda?
Maklumat lanjut tentang pengumpulan data dan amalan perkongsian kami boleh didapati dalam notis privasi ini.
Anda boleh menghubungi kami melalui e-mel di cnfthub@digitalsyndicate.io, atau dengan merujuk kepada butiran hubungan di bahagian bawah dokumen ini.
Jika anda menggunakan ejen yang diberi kuasa untuk menggunakan hak anda untuk menarik diri, kami mungkin menolak permintaan jika ejen yang diberi kuasa tidak mengemukakan bukti bahawa mereka telah diberi kuasa secara sah untuk bertindak bagi pihak anda.
Adakah maklumat anda akan dikongsi dengan orang lain?
Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda dengan pembekal perkhidmatan kami menurut kontrak bertulis antara kami dan setiap pembekal perkhidmatan. Setiap pembekal perkhidmatan ialah entiti untung yang memproses maklumat bagi pihak kami.
Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan perniagaan kami sendiri, seperti untuk menjalankan penyelidikan dalaman untuk pembangunan teknologi dan demonstrasi. Ini tidak dianggap sebagai "menjual" data peribadi anda.
Sindiket Digital tidak mendedahkan atau menjual sebarang maklumat peribadi kepada pihak ketiga untuk tujuan perniagaan atau komersial dalam tempoh 12 bulan sebelumnya. Sindiket Digital tidak akan menjual maklumat peribadi pada masa hadapan kepunyaan pelawat laman web, pengguna dan pengguna lain.
Hak anda berkenaan dengan data peribadi anda
Hak untuk meminta pemadaman data – Permintaan untuk memadam
Anda boleh meminta pemadaman maklumat peribadi anda. Jika anda meminta kami memadamkan maklumat peribadi anda, kami akan menghormati permintaan anda dan memadamkan maklumat peribadi anda, tertakluk kepada pengecualian tertentu yang diperuntukkan oleh undang-undang, seperti (tetapi tidak terhad kepada) penggunaan hak kebebasan bersuara oleh pengguna lain. , keperluan pematuhan kami hasil daripada kewajipan undang-undang atau sebarang pemprosesan yang mungkin diperlukan untuk melindungi daripada aktiviti yang menyalahi undang-undang.
Hak untuk dimaklumkan – Minta untuk mengetahui
Bergantung pada keadaan, anda mempunyai hak untuk mengetahui:

 • sama ada kami mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi anda;
 • kategori maklumat peribadi yang kami kumpulkan;
 • tujuan maklumat peribadi yang dikumpul digunakan;
 • sama ada kami menjual maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga;
 • kategori maklumat peribadi yang kami jual atau dedahkan untuk tujuan perniagaan;
 • kategori pihak ketiga yang kepadanya maklumat peribadi itu dijual atau didedahkan untuk tujuan perniagaan; dan
 • tujuan perniagaan atau komersial untuk mengumpul atau menjual maklumat peribadi.

Selaras dengan undang-undang yang terpakai, kami tidak bertanggungjawab untuk memberikan atau memadam maklumat pengguna yang tidak dikenal pasti sebagai tindak balas kepada permintaan pengguna atau untuk mengenal pasti semula data individu untuk mengesahkan permintaan pengguna.
Hak untuk Tanpa Diskriminasi untuk Menjalankan Hak Privasi Pengguna
Kami tidak akan mendiskriminasi anda jika anda menggunakan hak privasi anda.
Proses pengesahan
Setelah menerima permintaan anda, kami perlu mengesahkan identiti anda untuk menentukan anda adalah orang yang sama yang kami mempunyai maklumat dalam sistem kami. Usaha pengesahan ini memerlukan kami meminta anda memberikan maklumat supaya kami dapat memadankannya dengan maklumat yang telah anda berikan kepada kami sebelum ini. Sebagai contoh, bergantung pada jenis permintaan yang anda serahkan, kami mungkin meminta anda memberikan maklumat tertentu supaya kami dapat memadankan maklumat yang anda berikan dengan maklumat yang telah kami ada dalam fail, atau kami mungkin menghubungi anda melalui kaedah komunikasi (cth telefon atau e-mel) yang telah anda berikan kepada kami sebelum ini. Kami juga boleh menggunakan kaedah pengesahan lain mengikut keadaan.
Kami hanya akan menggunakan maklumat peribadi yang diberikan dalam permintaan anda untuk mengesahkan identiti atau kuasa anda untuk membuat permintaan. Setakat yang mungkin, kami akan mengelak daripada meminta maklumat tambahan daripada anda untuk tujuan pengesahan. Jika, bagaimanapun, kami tidak dapat mengesahkan identiti anda daripada maklumat yang telah kami simpan, kami mungkin meminta anda memberikan maklumat tambahan untuk tujuan mengesahkan identiti anda, dan untuk tujuan keselamatan atau pencegahan penipuan. Kami akan memadamkan maklumat tambahan yang diberikan sebaik sahaja kami selesai mengesahkan anda.
Hak privasi lain

 • anda boleh membantah pemprosesan data peribadi anda
 • anda boleh meminta pembetulan data peribadi anda jika ia tidak betul atau tidak lagi berkaitan, atau meminta untuk menyekat pemprosesan data
 • anda boleh melantik ejen yang diberi kuasa untuk membuat permintaan di bawah CCPA bagi pihak anda. Kami mungkin menolak permintaan daripada ejen yang diberi kuasa yang tidak mengemukakan bukti bahawa mereka telah diberi kuasa secara sah untuk bertindak bagi pihak anda menurut CCPA.
 • anda boleh meminta untuk menarik diri daripada menjual maklumat peribadi anda pada masa hadapan kepada pihak ketiga. Setelah menerima permintaan untuk menarik diri, kami akan bertindak atas permintaan itu secepat mungkin, tetapi tidak lewat daripada 15 hari dari tarikh penyerahan permintaan.

Untuk melaksanakan hak ini, anda boleh menghubungi kami melalui e-mel di cnfthub@digitalsyndicate.io, atau dengan merujuk kepada butiran hubungan di bahagian bawah dokumen ini. Jika anda mempunyai aduan tentang cara kami mengendalikan data anda, kami ingin mendengar daripada anda.
12. ADAKAH KAMI MEMBUAT KEMASKINI PEMBERITAHUAN INI?
Dalam Pendek: Ya, kami akan mengemas kini notis ini jika perlu untuk mematuhi undang-undang yang relevan.
Kami mungkin mengemas kini notis privasi ini dari semasa ke semasa. Versi yang dikemas kini akan ditunjukkan dengan tarikh "Revisi" yang diperbaharui dan versi yang dikemas kini akan berkuatkuasa sebaik sahaja dapat diakses. Sekiranya kami membuat perubahan penting pada pemberitahuan privasi ini, kami mungkin memberi tahu anda dengan memposting pemberitahuan mengenai perubahan tersebut atau dengan mengirimkan pemberitahuan kepada anda secara langsung. Kami menganjurkan anda untuk kerap menyemak notis privasi ini untuk diberitahu tentang bagaimana kami melindungi maklumat anda.
13. BAGAIMANA ANDA BOLEH HUBUNGI KAMI MENGENAI PEMBERITAHUAN INI?
Jika anda mempunyai soalan atau komen tentang notis ini, anda boleh menghantar e-mel kepada kami di cnfthub@digitalsyndicate.io atau melalui pos ke:
Digital Syndicate 41 S Wake Forest Ave, Unit 6691 Ventura, CA 93003 Amerika Syarikat
14. BAGAIMANAKAH ANDA BOLEH MENYEMAK, MENGEMASKINI ATAU MEMADAMKAN DATA YANG KAMI KUMPUL DARIPADA ANDA?
Berdasarkan undang-undang yang terpakai di negara anda, anda mungkin mempunyai hak untuk meminta akses kepada maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anda, menukar maklumat tersebut atau memadamkannya dalam beberapa keadaan. Untuk meminta menyemak, mengemas kini atau memadam maklumat peribadi anda, sila lawati: cnfthub.io.